รองปลัดฯ จุลพงษ์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในพิธีบวงสรวงพระหลักเมือง เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 240 ปี

รองปลัดฯ จุลพงษ์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในพิธีบวงสรวงพระหลักเมือง เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 240 ปี

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2565) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการพิธีบวงสรวงพระหลักเมือง เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 240 ปี ณ ศาลหลักเมือง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นปูชนียสถานสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐานของพระหลักเมืองและเทพารักษ์ทั้ง 5 ที่ปกปักรักษาพระนครและประเทศชาติให้มีเอกราช และเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน


#กระทรวงอุตสาหกรรม
#รัตนโกสินทร์ครบ 240 ปี