ผู้บริหาร ก.อุตฯ เยี่ยมชม บริษัท AGP Corp. ณ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น - วันที่ 7 กันยายน 2565 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายกิตติพันธุ์ บางยี่ขัน อัครราชฑูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม ณ กรุงโตเกียว นายศิริวัฒน์ ไวยนิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมบริษัท AGP CORPERATION โดยมี Mr. Tetsuya ONUKI President, Representative Director และคณะผู้บริหาร AGC Corp. ให้การต้อนรับ ณ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น

AGP เป็นบริษัทให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2508 โดยปัจจุบันมีฐานการดำเนินงานในสนามบินหลักในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 แห่ง ธุรกิจหลักของบริษัทคือ ธุรกิจจ่ายพลังงานไฟฟ้า อากาศร้อนและเย็น และอากาศอัดสำหรับเป็นพลังงานของเครื่องบินโดยใช้ GPU (Ground Power Unit) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนา GPU ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สำหรับเครื่องบินเป็นรายแรกในประเทศญี่ปุ่น และอยู่ระหว่างการทดลองกับเครื่องบินจริงที่สนามบินนาริตะ ซึ่งการเปลี่ยน GPU จากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงดีเซล ไปเป็นใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นั้น จะช่วยลดการปลดปล่อย CO2 ได้จำนวนมา ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็นอุตสาหกรรมอนาคต ที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ อีกทั้ง การใช้ GPU ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มีข้อได้เปรียบในการลดการปล่อย CO2 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Carbon Neutrality ของไทย