วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560 13:48

อก.จับมือ SMRJ และ สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น ฉลองความสัมพันธ์สองประเทศ ครบ 130 ปี พร้อมดึงผู้ประกอบการญี่ปุ่นลงทุนใน EEC

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น/(6 มิ..60) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมด้วยนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับ Mr.Hiroshi Takada ประธานและ CEO ขององค์การสนับสนุน SMEs แห่งประเทศญี่ปุ่น (Organization for SME and Regional Innovation of Japan - SMRJ) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น  เพื่อเจรจาแนวทางเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางความสัมพันธ์ทางการค้าและอุตสาหกรรมระหว่าง 2 ประเทศให้พัฒนามากยิ่งขึ้น เน้นเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับ SMEs ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญต่อการผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กสอ.และSMRJ ได้ร่วมมือและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนา SMEs ของทั้งสองประเทศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ Shindan หรือโครงการพัฒนานักวินิจฉัยสถานประกอบการ โดยนำเอาระบบวินิจฉัยสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย พัฒนาต่อมาจนเกิดมีเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการในประเทศไทย สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ การนำรูปแบบการดำเนินงานของ SMRJ มาปรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการบริการ SMEs รวมถึงการส่งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นมาวิเคราะห์พร้อมให้คำแนะนำการให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการและช่วยเหลือ SMEs (SMEs Support and Rescue Center) ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้งขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศแล้ว นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือผ่านเว็บไซต์ J-GoodTech ของญี่ปุ่นในการการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของผู้ประกอบการญี่ปุ่นและผู้ประกอบการไทย อีกทั้งเป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลทางธุรกิจที่ตรงกับความต้องการได้ เป็นต้น

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กสอ. และ SMRJ จะยังคงความร่วมมือที่มีอยู่และเดินหน้าขยายความร่วมมือในอนาคต ทั้งในแง่การดำเนินกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง SMEs ไทยและญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การติดต่อเชื่อมโยงและการประสานการเจรจาทางธุรกิจ การศึกษาดูงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยในระหว่างการหารือกันได้มีการระบุสาขากลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือแพทย์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายร่วมกันของทั้งสองประเทศด้วย

สำหรับการหารือครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์เพื่อต่อยอดความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ผ่านความร่วมมือในปัจจุบันและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งยังมีแผนที่จะนำผู้ประกอบการญี่ปุ่นกว่า 30 ราย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ (New S-Curve) มาร่วมแสดงนวัตกรรมและเจรจาธุรกิจในเวทีงาน Thailand Industry Expo 2017 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560 ด้วย

และในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครบรอบ 130 ปีในปีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้เชิญให้ SMRJ และสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) นำผู้ประกอบการทั้งที่เป็นนักลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SMEs ของญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ SMEs ของทั้งสองประเทศสืบไป

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.