ข่าวประชาสัมพันธ์

26-08-2559
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัลเนื่องในโอกาสที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  
26-08-2559
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล SME Thailand Inno Awards 2016 และปาฐกถาในหัวข้อ "นวัตกรรมกับการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของ SME" จัดโดยบริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดสินค้าหรือบริการ จนเกิดเป็นนวัตกรรมไม่ซ้ำแบบใคร เพื่อเชิดชูและยกย่องให้เป็นตัวอย่างสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยรายอื่นๆ หันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้าหรือบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็นรากฐานและฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องซาลอน เอ โรงแรม Swissotel LE Concorde   

26-08-2559
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดตัวมาตรฐานอาหารไทย "Authenticity of Thai Food to the World" โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมเปิดงาน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ   
 1.   ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด
 2. เหนือ
 3. กลาง
 4. ตะวันออกเฉียงเหนือ
 5. ตะวันออก
 6. ใต้
26/08/2559

อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคโดยคณะทำงานกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 4

นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคโดยคณะทำงานกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 4 คณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) นำโดย พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการคณะที่ 1 โดยมีประเด็นการประชุม 4 หัวข้อหลัก คือ 1.แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ 2.ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 3.การบุกรุกที่ทำการรัฐ ป่าไม้ อุทยาน 4.การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
26/08/2559

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโรงโม่หินตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

  นางวัฒนพรรณ ชัยสิทธิ์อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโรงโม่หินตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู    
26/08/2559

การตรวจราชการรอบที่ ๒ ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประสงค์ นรจิตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจราชการรอบที่ ๒ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยมีนายสมพล โนดไธสง อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ของ สอจ.ชลบุรี เข้าร่วมรับฟังการตรวจราชการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
26/08/2559

ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางนงเยาว์ เชาว์ชะตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2.   ร่าง TOR / TOR
 3. ราคากลาง
 4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 5. ข่าวสมัครงาน

au-chakav2

นายสมชาย หาญหิรัญ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

banner-news

plindustry

รางรฐธรรมนญ

ระบบงานภายใน

intranetemail icon ดาวน์โหลดเอกสาร 

สำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บใหม่ของกระทรวงเป็นอย่างไรบ้าง?

 
home สงวนลิขสิทธิ์ กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 02 202-3000 โทรสาร : 02 202-3048 email : info@industry.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024*768 pixel โดยใช้ web browser: IE9+, Firefox, Chrome, Safari
IPv6 Ready Valid XHTML 1.0 Transitional </embed> </a></span> </span> <div id="gkStyleArea"> <a href="#" id="gkStyle1">red</a> <a href="#" id="gkStyle2">blue</a> <a href="#" id="gkStyle3">brown</a> <a href="#" id="gkStyle4">green</a> <a href="#" id="gkStyle5">gray</a> <a href="#" id="gkStyle6">pink</a> </div> </div> </div> <!-- gplus --> <!-- twitter --> <!-- Pinterest script --> </div> </body> </html>