ข่าวประชาสัมพันธ์

22-07-2559
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Rescue Center) โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการรวบรวมปัญหาและแนวทางการฟื้นฟูผู้ประกอบการ SMEs ที่ขาดปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมให้กลับมาเข้มแข็งและธุรกิจเดินหน้าต่อได้อีกครั้ง โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต  
21-07-2559
นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการผลักดันอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ว่า ผลผลิตทางการเกษตรของไทยไม่ใช่แค่นำไปแปรรูปเป็นอาหารอย่างเดียว เราสามารถใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาต่อยอดอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-based Industry) ได้แก่ พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สารสกัดจากธรรมชาติ รวมถึงต่อยอดไปสู่การผลิตในอุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอาง โดยอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมด้วยการดึงดูดการลงทุนจากประเทศเป้าหมาย เช่น เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

21-07-2559
นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ร.ง.4 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2559 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายบ้างแล้ว หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน 10 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ได้ออกใบอนุญาต ร.ง.4 จำนวน 322 ราย เป็นเงินลงทุน 26,876 ล้านบาท จ้างคนงาน 22,266 คน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ออกใบ ร.ง.4 จำนวน 47 ราย เป็นเงินลงทุน 13,083 ล้านบาท จ้างคนงาน 8,483 คน อุตสาหกรรมยานยนต์ ออกใบ ร.ง.4 จำนวน 41 โรง เป็นเงินลงทุน 36,461 ล้านบาท จ้างคนงาน 9,651 คน อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ออกใบ ร.ง.4 จำนวน 13 ราย เป็นเงินลงทุน 5,257 ล้านบาท จ้างคนงาน 297 คน เป็นต้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว ตัวเลขดีขึ้นทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงงาน การลงทุน และการจ้างงาน
 1.   ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด
 2. เหนือ
 3. กลาง
 4. ตะวันออกเฉียงเหนือ
 5. ตะวันออก
 6. ใต้
25/07/2559

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเเสดงความจงรักภักดีเเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.10 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เเละรองผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเเสดงความจงรักภักดีเเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ สถานีวิทยุเเห่งประเทศไทยขอนเเก่น  อ.เมือง จ.ขอนเเก่น และนางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมบันทึกเทปด้วย
25/07/2559

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเเสดงความจงรักภักดีเเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.10 น. นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เเละรองผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเเสดงความจงรักภักดีเเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ สถานีวิทยุเเห่งประเทศไทยขอนเเก่น  อ.เมือง จ.ขอนเเก่น และนางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมบันทึกเทปด้วย
25/07/2559

การประชุมปฐมนิเทศการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดน

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นางสาวทัศนีย์ สุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาววีนัส ถนอมพวก ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดน (ถนนสร้างใหม่สายเลี่ยงอำเภอคลองใหญ่กับจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่
25/07/2559

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง เพื่อพิจารณาข้อเสนอที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายไพรัตน์ ช่วยบำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวเจริญขวัญ แก้วทองราช วิศวกรปฏิบัติการ นางจันทนา เบ่าอุบล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นายพิสิทธิ์ เชี่ยวงาน พนักงานธุรการ ส 4 และนางสาวสุกัญญา สรรเสริญ นักวิชาการอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง เพื่อพิจารณาข้อเสนอที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ชั้น 2

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2.   ร่าง TOR / TOR
 3. ราคากลาง
 4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 5. ข่าวสมัครงาน

au-chakav2

banner-news

plindustry

รางรฐธรรมนญ

ระบบงานภายใน

intranetemail icon ดาวน์โหลดเอกสาร 

สำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บใหม่ของกระทรวงเป็นอย่างไรบ้าง?

 
home สงวนลิขสิทธิ์ กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 02 202-3000 โทรสาร : 02 202-3048 email : info@industry.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024*768 pixel โดยใช้ web browser: IE9+, Firefox, Chrome, Safari
IPv6 Ready Valid XHTML 1.0 Transitional </embed> </a></span> </span> <div id="gkStyleArea"> <a href="#" id="gkStyle1">red</a> <a href="#" id="gkStyle2">blue</a> <a href="#" id="gkStyle3">brown</a> <a href="#" id="gkStyle4">green</a> <a href="#" id="gkStyle5">gray</a> <a href="#" id="gkStyle6">pink</a> </div> </div> </div> <!-- gplus --> <!-- twitter --> <!-- Pinterest script --> </div> </body> </html>