ข่าวประชาสัมพันธ์

22-07-2559
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Rescue Center) โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการรวบรวมปัญหาและแนวทางการฟื้นฟูผู้ประกอบการ SMEs ที่ขาดปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมให้กลับมาเข้มแข็งและธุรกิจเดินหน้าต่อได้อีกครั้ง โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดงาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต  
21-07-2559
นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการผลักดันอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ว่า ผลผลิตทางการเกษตรของไทยไม่ใช่แค่นำไปแปรรูปเป็นอาหารอย่างเดียว เราสามารถใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาต่อยอดอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-based Industry) ได้แก่ พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สารสกัดจากธรรมชาติ รวมถึงต่อยอดไปสู่การผลิตในอุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอาง โดยอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมด้วยการดึงดูดการลงทุนจากประเทศเป้าหมาย เช่น เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

21-07-2559
นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ร.ง.4 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2559 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายบ้างแล้ว หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน 10 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ได้ออกใบอนุญาต ร.ง.4 จำนวน 322 ราย เป็นเงินลงทุน 26,876 ล้านบาท จ้างคนงาน 22,266 คน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ออกใบ ร.ง.4 จำนวน 47 ราย เป็นเงินลงทุน 13,083 ล้านบาท จ้างคนงาน 8,483 คน อุตสาหกรรมยานยนต์ ออกใบ ร.ง.4 จำนวน 41 โรง เป็นเงินลงทุน 36,461 ล้านบาท จ้างคนงาน 9,651 คน อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ออกใบ ร.ง.4 จำนวน 13 ราย เป็นเงินลงทุน 5,257 ล้านบาท จ้างคนงาน 297 คน เป็นต้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว ตัวเลขดีขึ้นทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงงาน การลงทุน และการจ้างงาน
 1.   ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด
 2. เหนือ
 3. กลาง
 4. ตะวันออกเฉียงเหนือ
 5. ตะวันออก
 6. ใต้
25/07/2559

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินแผน Action Plan และเทคนิคให้คำปรึกษาเบื้องต้น

วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพิราวรรณ์ พันธ์เลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมอบรม สัมมนา ภายใต้โครงการ BSC-RISMEP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินแผน Action Plan และเทคนิคให้คำปรึกษาเบื้องต้น ณ ห้อง Business ชั้น 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จากหน่วยงานเครือข่าย BDSP และ ที่ปรึกษา SP ประมาณ 40 ท่าน ร่วมพิจารณาและประเมินแผน Action Plan และวางแผน/การดำเนินงาน/ปรับปรุงแผนการทำงานร่วมกัน
25/07/2559

การซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยเพื่อตรวจความพร้อมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยเพื่อตรวจความพร้อมร่วมกับศูนย์บรรเทสาธรณภัย กองทัพภาคที่ 3 และส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก มีกำหนดตรวจสภาพความพร้อมของหน่วย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ (ศาลาทรงพล) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมของหน่วย และดำเนินการซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลืออพยพหนีไฟและกู้ภัยบนที่สูงบริเวณอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
22/07/2559

สอจ.นฐ ร่วมกับเจ้าหน้าตำรวจ และทหารจับกุมชายไทย ชื่อนายสุรศักดิ์ นิโครธานนท์ ภูมิลำเนากรุงเทพฯ ผู้กระทำผิดแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

วันนี้ 22 ก.ค. 59  นายวีระยศ อุตรนคร อสจ.นครปฐม ได้มอบหมายให้นายเจนวิทย์ ราชธา วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าตำรวจ และทหารจับกุมชายไทย ชื่อนายสุรศักดิ์ นิโครธานนท์ ภูมิลำเนากรุงเทพฯ (ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนของตำรวจ) ที่กระทำผิดแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อหลอกลวงให้หลงเชื่อว่าสามารถเดินเรื่องติดต่อชำระค่าธรรมเนียม โดยออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน และออกเอกสารการยกเว้นค่าธรรมเนียมอันเป็นเท็จโดยการปลอมแปลงเอกสารขึ้นมา 
25/07/2559

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินแผน Action Plan และเทคนิคให้คำปรึกษาเบื้องต้น

วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพิราวรรณ์ พันธ์เลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมอบรม สัมมนา ภายใต้โครงการ BSC-RISMEP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินแผน Action Plan และเทคนิคให้คำปรึกษาเบื้องต้น ณ ห้อง Business ชั้น 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จากหน่วยงานเครือข่าย BDSP และ ที่ปรึกษา SP ประมาณ 40 ท่าน ร่วมพิจารณาและประเมินแผน Action Plan และวางแผน/การดำเนินงาน/ปรับปรุงแผนการทำงานร่วมกัน
25/07/2559

การประชุมปฐมนิเทศการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดน

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นางสาวทัศนีย์ สุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาววีนัส ถนอมพวก ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเมืองชายแดน (ถนนสร้างใหม่สายเลี่ยงอำเภอคลองใหญ่กับจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่
25/07/2559

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสู่สากล

ฝึกอบรมถ่ายทอดต้นแบบผลิตภัณฑ์สปา โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสู่สากล ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2559

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2.   ร่าง TOR / TOR
 3. ราคากลาง
 4. ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 5. ข่าวสมัครงาน

au-chakav2

banner-news

plindustry

รางรฐธรรมนญ

ระบบงานภายใน

intranetemail icon ดาวน์โหลดเอกสาร 

สำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บใหม่ของกระทรวงเป็นอย่างไรบ้าง?

 
home สงวนลิขสิทธิ์ กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ : 02 202-3000 โทรสาร : 02 202-3048 email : info@industry.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024*768 pixel โดยใช้ web browser: IE9+, Firefox, Chrome, Safari
IPv6 Ready Valid XHTML 1.0 Transitional </embed> </a></span> </span> <div id="gkStyleArea"> <a href="#" id="gkStyle1">red</a> <a href="#" id="gkStyle2">blue</a> <a href="#" id="gkStyle3">brown</a> <a href="#" id="gkStyle4">green</a> <a href="#" id="gkStyle5">gray</a> <a href="#" id="gkStyle6">pink</a> </div> </div> </div> <!-- gplus --> <!-- twitter --> <!-- Pinterest script --> </div> </body> </html>