ข่าวประชาสัมพันธ์

image
กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญ SMEs ...
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันจันทร์, เมษายน 24, 2560 13:57 New!
image
สมอ. ลุยจับเหล็กภาคเหนือ พบเหล็กไม่ได้มาตรฐานมูลค่ากว่า 7 แสนบาท
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันศุกร์, เมษายน 21, 2560 15:02 New!
image
พิธีเปิดโครงการ MASCI Academy และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการ SMEs
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันศุกร์, เมษายน 21, 2560 13:30 New!

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

การร่วมตรวจสอบโรงงานในจังหวัดยโสธร
การร่วมตรวจสอบโรงงานในจังหวัดยโสธร
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,เมษายน 27, 2560 23:23 New!
ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภทสถานประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภทสถานประกอบการ
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,เมษายน 27, 2560 17:36 New!

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน