ข่าวประชาสัมพันธ์

image
สมอ. เตรียมบังคับให้ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนเป็นสินค้าควบคุม หลัง ครม. เห็นชอบ 1 เมษายน ที่ผ่านมา
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันพุธ, เมษายน 08, 2563 11:39 New!
image
ก.อุตฯ ตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการผลิตหน้ากากผ้าฯ พร้อมควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานฯ
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันอังคาร, เมษายน 07, 2563 17:14 New!
image
ก.อุตฯ มอบเครื่องผลิตน้ำสะอาดเพื่อประชาชนให้ ศอญ.จอส.พระราชทาน
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันศุกร์, เมษายน 03, 2563 11:43 New!

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

//
คูมือมาตรฐานประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คูมือมาตรฐานประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,เมษายน 09, 2563 10:21 New!

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR/TOR และราคากลาง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน