ข่าวประชาสัมพันธ์

image
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหากรณีการออกหนังสือรับรองของหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์ติคคอนกรีต/คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับหน่วยงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2563
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันจันทร์, กันยายน 21, 2563 11:57 New!
image
รองปลัดฯ วรวรรณ เปิดงาน “มัดทอใจ มรดกผ้าไทยร่วมสมัยสู่สากล” จ.ขอนแก่น
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันจันทร์, กันยายน 21, 2563 11:57 New!
image
ปลัดฯ กอบชัย ลงพื้นที่ขอนแก่น เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร เน้นนำงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ...
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันเสาร์, กันยายน 19, 2563 18:37 New!

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

//
การประชุมโครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/ 2563
การประชุมโครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SME ด้วยเครือข่าย RISMEP จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/ 2563
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เขียนเมื่อ วันจันทร์,กันยายน 21, 2563 16:57 New!
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เขียนเมื่อ วันจันทร์,กันยายน 21, 2563 16:05 New!

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน