ข่าวประชาสัมพันธ์

image
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจราชการรอบที่ 2 จังหวัดนครนายก พร้อมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 22, 2562 16:40 New!
image
ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ ร่วมงานสัมมนา 2019 Shell Forum
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 22, 2562 14:12 New!
image
ผู้ตรวจฯ ภานุวัฒน์ ร่วมงานสัมมนา 2019 Shell Forum
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 22, 2562 14:12 New!

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

//
วันที่ 22 สิงหาคม  2562 ร่วมประชุมคณะคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนฯ
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ร่วมประชุมคณะคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนฯ
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 22, 2562 18:02 New!
โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 22, 2562 17:43 New!
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 22, 2562 17:19 New!

ราคากลาง.

ข่าวรับสมัครงาน