ข่าวประชาสัมพันธ์

image
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานประชุมสัมมนา Babson Connect : Worldwide 2017 
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันจันทร์, มีนาคม 27, 2560 08:26 New!
image
สมอ. เตรียมพร้อมผู้ประกอบการหลังปรับปรุง มอก.บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ และหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ 
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันจันทร์, มีนาคม 27, 2560 08:24 New!
image
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โชว์ผลงานจับมือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เสริมทักษะคนรุ่นใหม่ด้านการออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์นับพันคน ...
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันศุกร์, มีนาคม 24, 2560 16:47 New!

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขียนเมื่อ วันจันทร์,มีนาคม 27, 2560 16:22 New!
การจัดเวทีสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมด้านพลังงานไฟฟ้า
การจัดเวทีสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมด้านพลังงานไฟฟ้า
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขียนเมื่อ วันจันทร์,มีนาคม 27, 2560 16:21 New!

ราคากลาง

ร่าง TOR/TOR

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน