ข่าวประชาสัมพันธ์

image
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ จ.ตาก
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันอังคาร, มกราคม 21, 2563 12:35 New!
image
รองปลัดฯภานุวัฒน์ เปิดการประชุมระดมความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันอังคาร, มกราคม 21, 2563 12:35 New!
image
ก.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ปัตตานีเยี่ยมชมบริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันจันทร์, มกราคม 20, 2563 17:02 New!

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

//
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการแผนการดำเนินงาน ของพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการแผนการดำเนินงาน ของพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เขียนเมื่อ วันพุธ,มกราคม 22, 2563 10:17 New!

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR/TOR และราคากลาง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน