ข่าวประชาสัมพันธ์

//

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2562
การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เขียนเมื่อ วันศุกร์,มีนาคม 22, 2562 17:35 New!
โครงการอุตสาหกรรม CSR ประชารัฐ
โครงการอุตสาหกรรม CSR ประชารัฐ
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เขียนเมื่อ วันศุกร์,มีนาคม 22, 2562 17:34 New!
ประชุมหารือการผลิตไข่ไก่อินทรีย์ของจังหวัดนครสวรรค์
ประชุมหารือการผลิตไข่ไก่อินทรีย์ของจังหวัดนครสวรรค์
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เขียนเมื่อ วันศุกร์,มีนาคม 22, 2562 17:34 New!

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน