หน่วยงานในสังกัด

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม

 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม

75/1 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02 202 3000

เว็บไซต์: http://www.industry.go.th/om1/

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. 

โทร. 02 202 3000

โทรสาร. 02 202 3048

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/ops/

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Office of Industrial Affairs
Royal Thai Embassy
4-9-9 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150
Tel: (03)-3478-6455
Fax: (03)-3478-3840
Email: rte-ind@cf7.so-net.ne.jp
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/Thaioia.Tokyo/

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
Office of Industrial Affairs
Royal Thai Embassy
Cottagegasse 48
1180 Vienna, Austria
Tel.: +43 (1) 478 5205
Fax: +43 (1) 478 2907
Email: thaiind.vienna@gmail.com
เว็บไซต์ https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 66-(02)-202-4000 และ 3967

โทรสาร. 66-(02)-354-3390

email: pr@diw.mail.go.th

เว็บไซต์ : http://www.diw.go.th/

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ที่อยู่ : 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-202-4414-18

โทรสาร. 02-354-3299

email: webmaster@dip.go.th

เว็บไซต์ : http://www.dip.go.th/

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. 

โทร. 0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567

โทรสาร. 0-2644-8746

เว็บไซต์ : http://www.dpim.go.th

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 0-2202-3073

โทรสาร : 0-2354-1651

อีเมล์ : ocsb0604@ocsb.go.th

เว็บไซต์ : http://www.ocsb.go.th/

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่อยู่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2202-3300

E-mail: thaistan@tisi.go.th

เว็บไซต์ : http://www.tisi.go.th/

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่อยู่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2202-4270

โทรสาร  0-2644-7136

เว็บไซต์ : http://www.oie.go.th/

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Telephone: 02 2530561

Call Center: 02 2072700

Fax: 02 2526582, 02 2534086

E-mail: investment.1@ieat.mail.go.th

เว็บไซต์: http://www.ieat.go.th/