สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคเหนือ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055-705039 

โทรสาร : 055-705040

อีเมล : moi_kamphaengphet@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/kamphaengphet/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ตึกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053-112316 

โทรสาร :053-112318

อีเมล : moi_chiangmai@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chiangmai

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

1115/2 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

โทรศัพท์ : 0-5371-1666  

โทรสาร : 0-5371-7706

อีเมล : moi_chiangrai@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chiangrai/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

402 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 

โทรศัพท์ : 0-5551-2308 

โทรสาร : 0-5551-3673 

อีเมล : moi_tak@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/tak/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่

369 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ :  054-649731

โทรสาร : 054-649741

อีเมล : moi_phrae@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phrae

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้นที่ 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์: 054 482 289

โทรสาร : 054-449641

อีเมล : moi_phayao@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phayao/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่ 83 หมู่ 10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 0-5673-7190,0-5673-7193,0-5673-7059 

โทรสาร : 0-5673-7191 

อีเมล: moi_phetchabun@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phetchabun/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่ 177 หมู่ที่ 4 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก กม.10 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

เบอร์โทร : 055-987728

โทรสาร : 055-987730

อีเมล : moi_phitsanulok@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phitsanulok/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

59/5 หมู่ 8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร

โทรศัพท์ 056 - 611177 

โทรสาร 056 - 612887

อีเมล: moi_phichit@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phichit/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

เลขที่ 468 ถนนวงศ์วรกุล หมู่ที่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ : 054-783681-2 

โทรสาร : 054-751359

อีเมล : moi_nan@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nan/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 0-5622-2231  

โทรสาร : 0-5622-7868

อีเมล : moi_nakhonsawan@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakhonsawan/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เลขที่ 124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 053-612089 

โทรสาร : 053-611903

อีเมล : moi_maehongson@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/maehongson/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

ที่อยู่ 252 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เกาะคา หมูที่8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์ : 0-5421-7326 

โทรสาร : 0-5422-7561

อีเมล  : moi_lampang@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/lampang/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

ที่อยู่ : เลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์ : 053-581199

โทรสาร : 053-581490

อีเมล : moi_lamphun@industry.go.th/

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/lamphun

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่ 102 ม.14 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทรศัพท์ : 055-611050 , 055-612876

โทรสาร : 055-613532

อีเมล : moi_sukhothai@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/sukhothai/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 055-411684 

โทรสาร : 055-416979 

อีเมล  : moi_uttaradit@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/uttaradit/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

128 ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทรศัพท์ : 056-970102

โทรสาร : 056-970243

อีเมล : http://www.industry.go.th/uthaithani/

เว็บไซต์: http://www.industry.go.th/uthaithani/