สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่ 6/1 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทร 0-4381-1244 

โทรสาร 0-4381-2971 

E-mail: moi_kalasin@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/kalasin/

 

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ :  0-4333-3115-6 

โทรสาร   : 0-4324-1810

อีเมล : moi_ khonkaen@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/khonkaen/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

255 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 

โทรศัพท์ : 044-811316 

โทรสาร  : 044-821828

อีเมล : moi_chaiyaphum@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chaiyaphum/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

82/3 ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์: 0-4251-1477

โทรสาร: 0-4251-5406

อีเมล : moi_nakhonphanom@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakhonphanom/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

1818 อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ชั้นที่ 3 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 0 4492 2625-6

โทรสาร : 0 4492 2627

อีเมล : moi_nakhonratchasima@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakhonratchasima/ 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

97/7 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 0-4461-2934

โทรสาร : 0-4461-7182 

อีเมล : moi_buriram@industry.go.th

เว็บไซต์ : www.industry.go.th/buriram/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ

229 หมู่ 9 ถนนบึงกาฬ-ศรีวิไล ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042-492144 

โทรสาร : 042-491519

อีเมล : moi_buengkhan@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/buengkhan/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

172 ถนนมหาสารคาม – วาปีปทุม หมู่ที่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

ฝ่ายนโยบายและแผน  043-777451 ต่อ 11  โทรสาร 043-777545

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม  043-740451 ต่อ 12  โทรสาร 043-777545

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม 043-740451 ต่อ 14  โทรสาร 043-777545

อีเมล : moi_mahasarakham@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/mahasarakham/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

188 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 

โทรศัพท์ : 042-611-297 ,042-613-693 ,042-611-302

โทรสาร   : 042-613-694  

อีเมล : moi_mukdahan@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/mukdaharn/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

135 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

โทรศัพท์ : 0 4558 6035-6 ต่อ 11,16

โทรสาร   : 0 4558 6037

อีเมล : moi_yasothon@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/yasothon/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 

56 ถนนรัฐกิจไคลคลา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ :043 513337

โทรสาร : 043 513337 ต่อ 105

ฝ่ายนโยบายและแผน 043 513337 ต่อ 104

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม 043 513337 ต่อ 106

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม 043 513337 ต่อ 107

อีเมล : moi_roiet@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/roiet/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

302/1 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ : 0-4281-1959

โทรสาร   : 0-4281-2608

อีเมล : moi_loei@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/loei/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

369 หมู่ที่ 5 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045-616152  

โทรสาร   :  045-612503

อีเมล : moi_sisaket@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/sisaket/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 

1767/11 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลคร 47000

โทรศัพท์ : 0 4271 1686 ต่อ 101  

โทรสาร : 0 4271 3536

อีเมล: moi_sakonnakhon@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/sakonnakhon/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์  

 794 หมู่ที่ 7 ถนนสุรินทร์–ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 

โทรศัพท์ : 044-511980 

(ฝ่ายนโยบายและแผน ต่อ 14,15)
(ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ต่อ 22,23)
(ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ต่อ 19,24)
(สำหรับฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ *ให้บริการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เฉพาะวันจันทร์-อังคาร ต่อ 17,18)

โทรสาร  : 044-514720 

อีเมล : moi_surin@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/surin/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 

โทรศัพท์ : 0 4242 1272

โทรสาร  : 0 4241 1999 ต่อ 20

อีเมล : moi_nongkhai@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nongkhai/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 0-4231-6721

โทรสาร : 0-4231-6723

อีเมล : moi_nongbualamphu@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nongbualamphu/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 045-523115-7 

โทรสาร   : 045-523114

อีเมล : moi_amnatcharoen@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/amnatcharoen/

 

สำนักงาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

 

สำนักงาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

7 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-221119 

โทรสาร : 042-244508

อีเมล : moi_udonthani@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/udonthani/ 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ถนนสุรศักดิ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 045-244668

โทรสาร : 045-244669

อีเมล : moi_ubonratchathani@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/ubonratchathani/