สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคตะวันออก

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

200 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 

โทรศัพท์ :  0-3931-2135 

โทรสาร   : 0-3932-2125

อีเมล : moi_chanthaburi@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chanthaburi/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

18 ถนนจุลละนันทน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ :  0-3851-2526

โทรสาร   : 0-3851-2438 , 0-3851-4833

อีเมล : moi_chachoengsao@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chachoengsao/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

97/125 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 0-3827-4124-5 

โทรสาร  : 0-3827-6851

อีเมล  : moi_chonburi@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chonburi/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 

322/10 หมู่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

โทรศัพท์ : 0-3951-1945

โทรสาร  : 0-3952-0228

อีเมล : moi_trat@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/trat/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

67 หมู่ 3  ตำบล บางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ : 037 452 241

โทรสาร : 037-452242

อีเมล :moi_prachinburi@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/prachinburi/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

140/20 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ : 0-3880-8177  

โทรสาร  : 0-3880-8178, 0-3861-3649

อีเมล : moi_rayong@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/rayong/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว

อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 0 3742 5053 , 0 3742 5056

โทรสาร  : 0 3742 5055

อีเมล : moi_sakaeo@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/sakaeo/