สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภาคใต้

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

196 หมู่ที่ 7  ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์  : 075-612-998  

โทรสาร    : 075-620-060

อีเมล : moi_krabi@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/krabi/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร

201 หมู่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์ :  077 511601 

โทรสาร  : 077504820

อีเมล : moi_chumphon@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/chumphon/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง

200 ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ : 0-7521-8699 ต่อ 102

อุตสาหกรรมจังหวัด ต่อ 101,103, 104

ฝ่ายนโยบายและแผนต่อ 105

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมต่อ 107

ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานฯต่อ 108

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ระบบ IP : 8640, 8641

โทรสาร : 0-7521-2841

อีเมล : moi_trang@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/trang/

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

87 หมู่ที่ 9 ถนนมะขามชุม ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

โทรศัพท์ :  075 356740 

โทรสาร   : 075 346121 

อีเมล : moi_nakhonsithammarat@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/nakornsrithammarat/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

37 ศูนย์ราชการ  หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

โทรศัพท์  :0-7353-2030-1

โทรสาร   :073-532024

อีเมล : moi_narathiwat@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/narathiwat/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 073-414295

โทรสาร  : 073-414296

อีเมล : moi_pattani@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/pattani/ 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา

490 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

โทรศัพท์ : 0-7641-1980 

โทรสาร  :  0-7641-2338

อีเมล : moi_phangnga@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phangnga/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

ถนนกุมารศึกษา ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 0-7461-2416

โทรสาร : 0-7461-1772

อีเมล : moi_phatthalung@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phatthalung/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

48/4 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 072-222-754

โทรสาร : 072-216-918

อีเมล : moi_phuket@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/phuket/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

37 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ : 0-7321-3978, 0-7321-1654 

โทรสาร  : 0-7321-1962

ip phone  : 8710,8711

อีเมล  : moi_yala@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/yala/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

7 ถนนชลระอุ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 

โทรศัพท์ : 077-821612

โทรสาร : 077-812375

อีเมล : moi_ranong@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/ranong/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

161 หมู่ที่10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์  : 0-7431-1511

โทรสาร   : 0-7431-1596

อีเมล : moi_songkhla@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/songkhla/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

โทรศัพท์ : 0 7472 2171 

โทรสาร   : 07472 2171 ต่อ 12 

อีเมล  : moi_satun@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/satun/

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

156/7 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 0 7727 2590

โทรสาร   : 0 7727 2590 ต่อ 5

โทรสาร   : 0 7727 2270

อีเมล : moi_suratthani@industry.go.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/suratthani/