ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์เอสเอ็มอีทางการเงิน ครั้งที่ 6/2560
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
วันศุกร์,กันยายน 22, 2560 16:27 New!
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันศุกร์,กันยายน 22, 2560 15:54 New!
โครงการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันศุกร์,กันยายน 22, 2560 15:54 New!
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวด้วยนวัตกรรมสู่การตลาดที่ยั่งยืน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันศุกร์,กันยายน 22, 2560 15:53 New!
โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์,กันยายน 22, 2560 15:30 New!
พิธีทอดผ้าป่าแถว
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์,กันยายน 22, 2560 15:23 New!
โครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากร กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยเทคนิคการพูดและการนำเสนอ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์,กันยายน 22, 2560 15:22 New!
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพสตรี
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์,กันยายน 22, 2560 15:21 New!
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์,กันยายน 22, 2560 15:21 New!
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์,กันยายน 22, 2560 15:20 New!