.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
วันศุกร์,กันยายน 25, 2563 18:32 New!
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech And Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 5/2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
วันศุกร์,กันยายน 25, 2563 18:31 New!
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
วันศุกร์,กันยายน 25, 2563 18:27 New!
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
วันศุกร์,กันยายน 25, 2563 18:26 New!