.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

กิจกรรมจิตอาสา “ตามโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
วันอาทิตย์,มกราคม 19, 2563 19:39 New!
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เข้าร่วม วันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันยุทธหัตถี)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
วันเสาร์,มกราคม 18, 2563 13:03 New!
เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
วันเสาร์,มกราคม 18, 2563 12:14 New!
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ “วันพระนเรศวรมหาราช”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
วันเสาร์,มกราคม 18, 2563 11:45 New!
ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชายทะเลบ้านวังด้วน" ในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันเสาร์,มกราคม 18, 2563 10:55 New!
การตรวจฝุ่นละอองและให้คำแนะนำการปฏิบัติป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันศุกร์,มกราคม 17, 2563 16:37 New!
กิจกรรมจิตอาสา
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
วันศุกร์,มกราคม 17, 2563 16:17 New!
ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 1)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
วันศุกร์,มกราคม 17, 2563 16:14 New!
ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันศุกร์,มกราคม 17, 2563 16:13 New!
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 1/2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันศุกร์,มกราคม 17, 2563 16:09 New!