.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 09, 2563 17:48 New!
ตรวจวัดคุณภาพปล่องระบายอากาศ (Dryer) โรงานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไม้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 09, 2563 16:53 New!
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 09, 2563 16:50 New!
เข้าร่วมกิจกรรม​แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ​ (CoPs)​ เรื่อง​ "การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ"
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 09, 2563 16:35 New!
ลงพื้นที่ข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 09, 2563 16:35 New!
ประชุมปัจฉิมนิเทศการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 09, 2563 16:34 New!
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 09, 2563 16:29 New!
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดนครสวรรค์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันพฤหัสบดี,กรกฏาคม 09, 2563 16:27 New!