.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ร่วมตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง บริษัท เลิศพรธุรกิจ 2018 จำกัด
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพุธ,มกราคม 27, 2564 23:20 New!
จัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
วันพุธ,มกราคม 27, 2564 19:19 New!
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2564
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพุธ,มกราคม 27, 2564 18:32 New!
สอจ.อำนาจเจริญ ร่วมทำความสะอาดเพื่อให้เกิดความสวยงาม สร้าง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
วันพุธ,มกราคม 27, 2564 18:31 New!