ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" บริเวณลานหน้าอำเภอเมือง
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 19, 2562 15:48 New!
ประชุมจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ดำเนินการตามแผนและฝึกซ้อมตามเหตุการณ์จำลอง
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 19, 2562 15:46 New!
งานแถลงข่าว การจัดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร" ประจำปี พ.ศ. 2562
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 19, 2562 15:30 New!
ประชุมจัดทำแผนการตัดอ้อยตามมาตรการกำหนดพื้นที่ หน่วยงาน "ปลอดเผาอ้อย 100%" พื้นที่นำร่อง ตำบลสระแก้ว
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 19, 2562 15:24 New!
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดตั้งธุรกิจ​ start​ up
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 19, 2562 15:22 New!
คัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 19, 2562 15:20 New!
ตรวจติดตามผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 19, 2562 15:19 New!
ตรวจกำกับ ดูแลโรงงาน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 19, 2562 15:15 New!
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันจันทร์,กุมภาพันธ์ 18, 2562 16:31 New!
มอบของเพื่อร่วมจัดงาน รวมน้ำใจ ให้กาชาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ.2562
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันจันทร์,กุมภาพันธ์ 18, 2562 16:30 New!