ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 16, 2561 16:50 New!
ตรวจสอบความพร้อมของคลังสินค้า
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 16, 2561 16:35 New!
ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 16, 2561 16:34 New!
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 16, 2561 16:23 New!
กิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group) กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 16, 2561 16:02 New!
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 16, 2561 15:45 New!