.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

เข้าร่วมกิจกรรมคุยโขมงเจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
วันอังคาร,ตุลาคม 22, 2562 10:40 New!
เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากสถานประกอบการฟาร์มสุกรและโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
วันอังคาร,ตุลาคม 22, 2562 10:38 New!
โครงการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .....
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
วันอังคาร,ตุลาคม 22, 2562 10:17 New!
โครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมเชื่อมโยงสู่การทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (จังหวัดและอำเภอ)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วันอังคาร,ตุลาคม 22, 2562 9:47 New!
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ วันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2562
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
วันอังคาร,ตุลาคม 22, 2562 8:14 New!
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามพ.ร.บ. แร่ 2560
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันจันทร์,ตุลาคม 21, 2562 16:31 New!
ร่วมสำรวจความเป็นไปได้การพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 อำเภอ 1 sme
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
วันจันทร์,ตุลาคม 21, 2562 16:31 New!