.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิตผู้ผลิตชุมชนที่ยื่นคำขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 12, 2562 16:42 New!
ลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับควัน เสียง น้ำเสีย และน้ำมันบนผิวถนน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 12, 2562 16:34 New!
โครงการประกันรายได้และมาตรการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2562/63
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 12, 2562 15:58 New!