ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ร่วมออกบูธ ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2561
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์,กุมภาพันธ์ 23, 2561 24:12 New!
โครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์,กุมภาพันธ์ 23, 2561 24:05 New!
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์,กุมภาพันธ์ 23, 2561 24:04 New!
ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์,กุมภาพันธ์ 23, 2561 24:02 New!
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์,กุมภาพันธ์ 23, 2561 24:00 New!
สัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ" ครั้งที่ 5 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์,กุมภาพันธ์ 23, 2561 21:23 New!