ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2560
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
วันศุกร์,พฤศจิกายน 24, 2560 18:26 New!
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ จำนวน 3 ราย
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
วันศุกร์,พฤศจิกายน 24, 2560 18:01 New!
ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์เอสเอ็มอีทางการเงินประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
วันศุกร์,พฤศจิกายน 24, 2560 17:44 New!
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันศุกร์,พฤศจิกายน 24, 2560 17:22 New!
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากสถานประกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์,พฤศจิกายน 24, 2560 17:02 New!
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์,พฤศจิกายน 24, 2560 17:01 New!
จัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันศุกร์,พฤศจิกายน 24, 2560 16:55 New!