ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

กิจกรรมป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
วันจันทร์,ธันวาคม 17, 2561 17:06 New!
กิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”.. “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
วันจันทร์,ธันวาคม 17, 2561 17:05 New!
ขั้นตอนการให้บริการในงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาต
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
วันจันทร์,ธันวาคม 17, 2561 16:48 New!
ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาสมรรถนะในองค์กรเข้าสู่ยุค 4.0 ครั้งที่ 1
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
วันจันทร์,ธันวาคม 17, 2561 16:31 New!
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาต สั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ครั้งที่ 4/2561
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันจันทร์,ธันวาคม 17, 2561 15:57 New!
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันจันทร์,ธันวาคม 17, 2561 15:56 New!
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันจันทร์,ธันวาคม 17, 2561 15:55 New!
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันจันทร์,ธันวาคม 17, 2561 15:54 New!
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวินิจฉัยสถานประกอบการตามแนวของ Shindan
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
วันจันทร์,ธันวาคม 17, 2561 15:53 New!