ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

ออกตรวจติดตาม และมอบป้ายตราสัญลักษณ์ Nakhonsawan Best
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 18, 2561 17:33 New!
ประชุมการจัดทำแผนบูรณาการ ภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 18, 2561 17:33 New!
ออกตรวจติดตาม และมอบป้ายสัญลักษณ์ Nakhonsawan Best
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 18, 2561 17:31 New!
ร่วมการตรวจข้อเท็จจริง กรณีได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 18, 2561 16:51 New!
ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการวิจัย การส่งมอบข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 18, 2561 16:32 New!
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีนยรู้และเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 18, 2561 16:31 New!
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 18, 2561 16:29 New!