.jssocials{ display: none; }

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

การหารือมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรี
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
วันพฤหัสบดี,มิถุนายน 27, 2562 11:07 New!
สอจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
วันพฤหัสบดี,มิถุนายน 27, 2562 10:32 New!
โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน จังหวัดสุพรรณบุรี
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดี,มิถุนายน 27, 2562 10:11 New!
ร่วมการประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน "เทศกาลเที่ยว ชิม กิน อินทผลัมทุ่งกุลา"
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดี,มิถุนายน 27, 2562 9:43 New!
พิธีเปิดงาน EWEC BUSINESS FORUM 2019
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
วันพฤหัสบดี,มิถุนายน 27, 2562 9:42 New!
ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การกำหนดจัดทำหรือปรับปรุงจุด Check In จุดให้บริการท่องเที่ยว หรือ จุด Landmark
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
วันพฤหัสบดี,มิถุนายน 27, 2562 9:34 New!
ประชุมคณะกรรมการ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
วันพฤหัสบดี,มิถุนายน 27, 2562 9:28 New!
ลงพื้นที่ตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าศาสนสถาน โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”
เขียนโดย ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
วันพฤหัสบดี,มิถุนายน 27, 2562 9:25 New!