ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)New!

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 12, 2560 16:54


แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,ตุลาคม 10, 2560 13:25


ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำระบบฐานข้อมูลการจัดการงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,ตุลาคม 09, 2560 14:39


ประกาศ เรื่อง จัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS) ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กันยายน 07, 2560 15:06


ประกาศ เรื่อง จัดจ้างการจัดทำวีดีทัศน์ของภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศและภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 25, 2560 14:43


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 24, 2560 11:02


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำวารสารอุตสาหกรรม (ฉบับดิจิทัล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 23, 2560 14:24


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำระบบฐานข้อมูลการจัดการงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 23, 2560 14:15


ยกเลิกการจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,สิงหาคม 22, 2560 16:18


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 16, 2560 17:56


Page 1 of 15