ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็นNew!

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มิถุนายน 22, 2561 13:03


ประกาศจัดจ้างทำหนังสือการ์ตูนให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซนNew!

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มิถุนายน 22, 2561 12:58


ประกาศยกเลิกการจัดจ้างการจัดกิจกรรมโอโซนสัญจร และวันโอโซนสากล ประจำปี 2561New!

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 20, 2561 14:43


ประกาศจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)New!

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 20, 2561 14:41


ประกาศจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็นNew!

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มิถุนายน 19, 2561 9:39


ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบฐานข้อมูลการจัดการงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)New!

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มิถุนายน 18, 2561 11:52


ประกาศ สปอ. เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มิถุนายน 15, 2561 18:47


ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำระบบรายงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มิถุนายน 04, 2561 15:38


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤษภาคม 31, 2561 18:20


ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาศ 1 และไตรมาส 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 25, 2561 17:16


Page 1 of 18