ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยNew!

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กันยายน 14, 2563 18:04


ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร สปอ.New!

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กันยายน 14, 2563 18:00


ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร สปอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,กันยายน 09, 2563 16:40


ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Video Conference

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กันยายน 08, 2563 14:03


ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Video Conference

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 20, 2563 13:29


ประกาศจ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มิถุนายน 29, 2563 17:09


ประกาศ เรื่องจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มิถุนายน 23, 2563 15:54


ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 29, 2563 16:19


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องยกเลิกประกาศ การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,เมษายน 21, 2563 17:51


ประกาศ เรื่องจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในเชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,เมษายน 02, 2563 16:22


Page 1 of 27