ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มิถุนายน 20, 2560 9:26


ประกาศจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 14, 2560 10:13


ปรกาศจัดจ้างการการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และวิทยุ เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ข้อกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มิถุนายน 12, 2560 9:39


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มิถุนายน 09, 2560 17:01


ประกาศจัดจ้างการจัดทำวีดีทัศน์ของภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศและภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 07, 2560 14:59


ประกาศจัดจ้างการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มิถุนายน 06, 2560 12:58


ประกาศจัดจ้างการจัดกิจกรรมวันโอโซนสากลประจำปี 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 26, 2560 14:10


ประกาศจัดจ้างการจัดกิจกรรมโอโซนสัญจรประจำปี 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤษภาคม 25, 2560 14:20


ประกาศขยายระยะเวลาจัดจ้างการจัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,พฤษภาคม 24, 2560 9:55


ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,เมษายน 20, 2560 9:32


Page 1 of 13