ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,เมษายน 20, 2560 9:32


ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อปั๊มน้ำระบบดับเพลิง 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มีนาคม 31, 2560 16:41


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มีนาคม 31, 2560 13:17


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาซื้อปั๊มน้ำระบบดับเพลิง จำนวน 1 ระบบ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 29, 2560 15:29


ประกาศ ขยายระยะเวลาจัดจ้างการจัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มีนาคม 17, 2560 10:36


การบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีหน่วยงานติดต่อผู้ประกอบการรายใหม่

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มีนาคม 06, 2560 11:34


ประกาศจัดจ้างการจัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 01, 2560 14:16


ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อปั้มน้ำระบบดับเพลิง จำนวน 1 ระบบ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กุมภาพันธ์ 27, 2560 11:47


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 14, 2560 18:44


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน 153 ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 07, 2560 18:23


Page 1 of 13