ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการงบประมาณและแผนงานยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ธันวาคม 27, 2560 15:53


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,ธันวาคม 26, 2560 17:42


ประกาศ สปอ. เรื่อง การประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 22, 2560 15:47


ประกาศ สปอ. เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 21, 2560 17:56


ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อพิสูจน์ตัวตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 07, 2560 17:01


ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤศจิกายน 24, 2560 10:13


ประกาศ เรื่องการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น (Refrigerant ldentifier: RI)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 23, 2560 15:47


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 5 โครงการ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 16, 2560 18:39


เรื่อง ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤศจิกายน 16, 2560 17:20


ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำระบบฐานข้อมูลการจัดการงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,ตุลาคม 09, 2560 14:39


Page 1 of 15