ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)New!

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 16, 2560 17:56


การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เมื่อ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 10, 2560 9:22


ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร สปอ. อาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติม และบริเวณโดยรอบอาคาร สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 04, 2560 9:34


ประกาศจัดซื้อเครื่องตรวจรั่วสารทำความเย็น HFC-32

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 03, 2560 10:35


ประกาศจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรถไฟฟ้า (BTS)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มิถุนายน 20, 2560 9:26


ประกาศจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 14, 2560 10:13


ปรกาศจัดจ้างการการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และวิทยุ เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ข้อกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มิถุนายน 12, 2560 9:39


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มิถุนายน 09, 2560 17:01


ประกาศจัดจ้างการจัดทำวีดีทัศน์ของภาคอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศและภาคอุตสาหกรรมผลิตโฟม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 07, 2560 14:59


ประกาศจัดจ้างการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มิถุนายน 06, 2560 12:58


Page 1 of 14