ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ ขยายระยะเวลาจัดจ้างการจัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มีนาคม 17, 2560 10:36


การบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีหน่วยงานติดต่อผู้ประกอบการรายใหม่

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,มีนาคม 06, 2560 11:34


ประกาศจัดจ้างการจัดทำหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ชั้นบรรยากาศโอโซน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มีนาคม 01, 2560 14:16


ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อปั้มน้ำระบบดับเพลิง จำนวน 1 ระบบ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กุมภาพันธ์ 27, 2560 11:47


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 14, 2560 18:44


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน 153 ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 07, 2560 18:23


ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,กุมภาพันธ์ 07, 2560 9:31


ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,กุมภาพันธ์ 01, 2560 16:07


แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มกราคม 20, 2560 11:34


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารอุตสาหกรรม (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มกราคม 11, 2560 9:11


Page 1 of 12