การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มาตรการระยะเร่งด่วนในภาคอุตสาหกรรม

วันพุธ,มกราคม 20, 2564 14:24


1.ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานอุตสาหกรรมและหม้อน้ำ หรือ แหล่งกำเนิดความร้อนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างเข้มงวด

2.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการควบคุมการระบายมลพิษอากาศจากการประกอบกิจการอย่างเข้มงวดในช่วงภาวะวิกฤต
- ให้ควบคุมการระบายมลพิษอากาศโดยตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษอากาศให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
- ขอความร่วมมือให้ติดตั้ง CEMS ในกรณีที่เข้าข่าย เมื่อมีการติดตั้งระบบ CEMS ให้ดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลมาที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ข้อแนะนำในการปรับแต่งการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากหม้อน้ำ

หมายเหตุ CEMS : เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของมลพิษอากาศจากปล่องที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems)

ข้อมูล : คณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) : กระทรวงอุตสาหกรรม (มกราคม 2564)