ราคากลางราคากลางทั้งหมด

ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด สปอ. อาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติมและบริเวณโดยรอบอาคาร สปอ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 1 ธ.ค. 61 - 30 ก.ย.62)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ตุลาคม 03, 2561 14:56


ราคากลาง ข้อกำหนดการจ้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,กันยายน 28, 2561 14:57


ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำ สปอ. ประจำปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 31, 2561 18:43


ราคากลาง การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 31, 2561 16:14


ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติม และบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปี 2562

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,สิงหาคม 29, 2561 13:31