ราคากลางราคากลางทั้งหมด

ราคากลาง การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรNew!

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤษภาคม 24, 2561 14:18


ราคากลาง การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 18, 2561 14:44


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การเช่ารถยนต์ (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) จำนวน 4 คัน ครั้งที่ 3

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,พฤษภาคม 16, 2561 11:52


ราคากลาง จัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ครั้งที่ 3

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,มีนาคม 27, 2561 16:09


ราคากลาง การเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) จำนวน 4 คัน

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,กุมภาพันธ์ 07, 2561 16:59