ราคากลาง



ราคากลางทั้งหมด

ราคากลาง การจ้างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสาธิตและการประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์ ITC ระดับจังหวัดในรูปแบบของ Mobile Kiosk

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มิถุนายน 08, 2561 12:03


ราคากลาง พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,มิถุนายน 06, 2561 10:38


ราคากลาง ระบบรายงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,พฤษภาคม 30, 2561 8:38


ราคากลาง การจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,พฤษภาคม 24, 2561 14:18


ราคากลาง การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤษภาคม 18, 2561 14:44