ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุตฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ต.ค 2562

วันนี้ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ บริเวณสถานีรถไฟหัวลําโพง กรุงเทพฯ

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ต.ค 2562

วันนี้ (23 ตุลาคม 2562) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในเวลา 07.00 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง หลังจากนั้นในเวลา 08.30 น. ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ท้องสนามหลวง

อ่านต่อ...


การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ ๔๑-๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ปรับวัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔

22 ต.ค 2562

  การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้มีการพิจารณาปรับวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป   คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาข้อมูล ประกอบด้วย ผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้นำบัญชานายกรัฐมนตรีไปดำเนินการ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าได้มีการพิจารณาข้อมูลวิธีการและสารทางเลือกในการจัดการวัชพืช ต้นทุนของวิธีการและสารทางเลือก ข้อมูลสารทดแทนสารคลอร์ไพริฟอส ปริมาณสารที่คงเหลือ ณ ปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าสามารถบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติได้ หากยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทั้ง ๓ รายการ และผู้แทนหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเสนอข้อมูลความเป็นอันตราย และข้อมูลการตรวจสอบเฝ้าระวังสารตกค้างในสินค้าเกษตรในท้องตลาด นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้นำข้อมูลและข้อเสนอที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งมีทั้งส่วนที่ต้องการให้ยกเลิกการใช้ และส่วนที่ไม่เห็นด้วยหากจะยกเลิกการใช้ มาพิจารณาในที่ประชุมด้วย คณะกรรมการฯ ได้มีการลงมติแบบเปิดเผย เช่นเดียวกับทุกครั้งที่มีการลงมติ ผลการลงมติคือ    พาราควอต ยกเลิกการใช้ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ คน  ยกเลิกการใช้ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คน  จำกัดการใช้ จำนวน ๕ คน    ไกลโฟเซต  ยกเลิกการใช้ จำนวน ๑๙ คน  จำกัดการใช้ จำนวน ๗ คน   คลอร์ไพริฟอส ยกเลิกการใช้ จำนวน ๒๒ คน  จำกัดการใช้ จำนวน ๔ คน   มติที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ปรับวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรไปดำเนินการยกร่างประกาศกระทรวงว่าด้วยบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น แล้วเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ได้ขอให้กรมวิชาการเกษตรไปพิจารณาระยะเวลา ความเหมาะสมในการบริหารจัดการวัตถุอันตรายที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากประกาศมีผลบังคับใช้ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกร หรือร้านจำหน่าย เป็นต้น โดยให้รับรองมติในที่ประชุม #กระทรวงอุตสาหกรรม #คณะกรรมการวัตถุอันตราย #พาราควอต  

อ่านต่อ...


“สุริยะ”เผยผล ก.อุตสาหกรรมพร้อมหน่วยงานพันธมิตรลงพื้นที่ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู 4 จว. ภาคอีสาน พร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัยพักชำระหนี้ กว่า 122 ล้านบาท

21 ต.ค 2562

กรุงเทพฯ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผย ก.อุตสาหกรรม พร้อมหน่วยงานพันธมิตร อาทิ ธพว. ปตท. สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการและประชาชนภายหลังน้ำลด กว่า 3,610 ราย พักชำระหนี้ให้กับลูกค้ารายเดิมที่ประสบอุทกภัยวงเงินกว่า 122 ล้านบาท พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีให้แก่ประชาชน รวม 2,239 รายการ   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้ 7 มาตรการ “ทำทันที”ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2562 โดยได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) พักชำระหนี้ให้กับลูกค้ารายเดิมที่ประสบอุทกภัย พร้อมจัดกิจกรรมคลินิกอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการคำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจร และลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการโรงงาน SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และร่วมทำความสะอาด (Big cleaning) ซ่อมแซม ฟื้นฟูอุปกรณ์ อาคาร และเครื่องจักรให้กับสถานประกอบการ   “จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบภาคอุตสาหกรรม ได้รับความเสียหาย 190 ราย มูลค่า ความเสียหาย 196,540,000 บาท กระทรวงฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรคือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ในการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้ารายเดิมที่ประสบอุทกภัย รวม 67 ราย วงเงินทั้งสิ้น 122,900,000 บาท พร้อมทั้งลดดอกเบี้ยเงินกู้ และขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ รวมทั้งอยู่ระหว่างอนุมัติสินเชื่อ ของเงินทุนหมุนเวียนฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสินเชื่อตามมาตรการต่างๆ ของ ธพว. เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการให้กับผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย กว่า 190 ราย แบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 71 ราย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 38 ราย วิสาหกิจชุมชน (OTOP) และบุคคลธรรมดา จำนวน 79 ราย และ เหมืองแร่ 2 รายและมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจร ทั้งด้านการเงินและฟื้นฟูปรับปรุงสถานประกอบการ ให้กลับมาดำเนินกิจการได้โดยเร็ว เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการและประชาชนที่ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 2,625 คน และยังมีการสำรวจโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและให้บริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรให้สามารถนำเครื่องจักรที่จดทะเบียนแล้วไปจำนองเป็นทุนในการดำเนินกิจการได้ จำนวน 53 โรง” นายสุริยะ กล่าว   นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ (ศูนย์ SMEs Support & Rescue Center : SSRC) ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจ ทั้งด้านการเงิน และด้านอื่นๆ เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และร่วมกับ ปตท. บริษัทรถยนต์ชั้นนำ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง รวมถึงงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดให้ความร่วมมือจัดส่งบุคลากร ช่างยนต์ รวมกว่า 200 คน เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสำหรับใช้ทางการเกษตร พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีให้แก่ประชาชน รวม 2,239 รายการ โดยมีประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มารับบริการ แบ่งเป็น รถยนต์ 515 คัน รถจักรยานยนต์ 1,316 คัน รถสำหรับใช้ทางการเกษตร 126 คัน และเครื่องใช้ไฟฟ้า 282 เครื่อง และยังจัดให้มี “ครัวอุตสาหกรรม” สำหรับให้บริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับ ผู้เข้าร่วมงาน และมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ข้าวสาร สเปรย์กันน้ำกัดเท้า รวมทั้งให้บริการตัดผมชายฟรีตลอดการจัดงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปิดท้าย #กระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ #ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย #ภายใต้7มาตรการทำทันทีซ่อมสร้างฟื้นฟูในพื้นที่4จังหวัด

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ SME D Bank 

20 ต.ค 2562

จังหวัดอ่างทอง : 20 ตุลาคม 2562 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ SME D Bank โดยมีนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ประชาชนในพื้นที่ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดริ้วหว้า ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ SME D Bank เพื่อรวบรวมนำสมทบบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ และเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร รวมทั้งสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป #กระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #ปลัดกอบชัย #ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย #ทอดกฐินสามัคคีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจSMEDBank

อ่านต่อ...


ขีดเส้น 3 เดือน “สุริยะ” สั่งหน่วยงานพื้นที่บูรณาการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียหาดใหญ่-คลองแห-คลองอู่ตะเภา

19 ต.ค 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างบูรณาการในคลองแห คลองอู่ตะเภา ตามโครงการ "รวมพลัง ผู้พิทักษ์สายน้ำหาดใหญ่ คลองแห คลองอู่ตะเภา" พร้อมขีดเส้น 3 เดือนต้องเห็นผลงาน โดยเตรียมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานอีกครั้ง      นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการที่ตนเองและคณะ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้มีโอกาสเข้าร่วมใน “กิจกรรมหยุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง"รวมพลัง ผู้พิทักษ์สายน้ำ หาดใหญ่ คลองแห คลองอู่ตะเภา" พร้อมพบปะรับฟังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียลงคลองและได้มีการหารือและร่วมวางแนวทางการแก้ไขปัญหา    “ปัญหาของประชาชนต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองแห คลองอู่ตะเภานั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันหยุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่ต้องมีจิตสำนึกในการพิทักษ์สายน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ผมได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ "ทำทันที" โดยการลงพื้นที่เข้าพูดคุย ช่วยเหลือ และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหานำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียกับสถานประกอบการ และขอความร่วมมือสถานประกอบการร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้เวลาอีก 3 เดือนต้องเห็นผลงานชัดเจน และผมจะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอีกครั้ง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว   นอกจากนี้ นายสุริยะฯ และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดคลองแห ซึ่งเป็นหนึ่งใน“หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” (Creative lndustry Village : CIV) หรือ “หมู่บ้าน CIV” ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกระทรวงฯ  ได้ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยการนำอัตลักษณ์ หรือจุดเด่นของชุมชนมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ ให้สามารถแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ รองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยในชุมชนคลองแหมีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น อาทิ กลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนกชุมชนหนองทราย กล้วยอบกรอบเคลือบช็อคโกแลต กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านท่าไทร 2 น้ำมันนวดตัวผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู เป็นต้น     “นอกจากการนำเอาอัตลักษณ์ของชุมชนมาประยุกต์ใช้แล้ว ชุมชนเองได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับคนรุ่นใหม่กลับมาทำงานในชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มให้กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ในระยะยาวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ต่อไป” นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย #กระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม #รัฐมนตรีสุริยะ 

อ่านต่อ...


 “สุริยะ” โชว์ผลงาน อนุมัติ มอก. รวด 244 เรื่อง พัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรม ตั้งเป้าปี’63 กำหนดมาตรฐานกว่า 300 เรื่อง

18 ต.ค 2562

กระทรวงอุตสาหกรรม 17 ต.ค.62 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โชว์ผลงานประกาศมาตรฐาน มอก. 244 เรื่อง หลังมอบนโยบายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งรัดกำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศตามนโยบายรัฐบาล โดยตั้งเป้าปี 2563  สามารถกำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและนโยบายรัฐบาลกว่า 300 เรื่อง   นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สมอ. ได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แล้ว จำนวน 244 เรื่อง ซึ่งเป็นมาตรฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ได้แก่ มาตรฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร และมาตรฐานสำหรับส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้นำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเร่งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า     “การดำเนินงานด้านการกำหนดมาตรฐานของ สมอ.มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคที่ต้องได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่ เพื่อให้การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ สามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน” โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว    ด้านนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวเสริมว่า ได้เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับแนวทางสากล เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก โดยมุ่งเป้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ มาตรฐานรถจักรยานไฟฟ้า ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ มาตรฐานสำหรับผลไม้กระป๋อง มาตรฐานเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลในกลุ่มพลาสติกชีวภาพ เช่น ฟิล์มพลาสติกคลุมดินแตกสลายตัวได้ทางชีวภาพสำหรับงานเกษตรกรรม ถุงพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ ถุงพลาสติกแตกสลายตัวได้ทางชีวภาพสำหรับเพาะชำกล้าไม้ ไม้สังเคราะห์จากพลาสติกผสมชีวมวล มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เช่น มาตรฐานเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ประเภทชิงช้าและกระดานลื่น มาตรฐานด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับแผนการกำหนดมาตรฐานในปี 2563 สมอ. ได้ตั้งเป้าหมายกำหนดมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และนโยบายรัฐบาลกว่า 300 เรื่อง

อ่านต่อ...


เตรียมพบกับ !!! งานกาชาด ประจำปี 2562

18 ต.ค 2562

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 เวลา 10.30 - 22.00 น.   พบกับร้านกระทรวงอุตสาหกรรมในงานกาชาด ประตู 1 ฝั่งถนนวิทยุ    ร่วมสนุกกับเกมและกิจกรรมความบันเทิง มากมาย ตลอด 10 วัน 10 คืน    เพลิดเพลินไปกับมหรสพและการแสดงที่หาชมได้ยาก    พบกับนิทรรศการ การออกร้าน และร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทย เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย   ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/103255389810075/posts/1586359901499609?sfns=mo

อ่านต่อ...


ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เป็นประธานงานแถลงข่าวของสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จันทร์ และเอเชียอาคเนย์

17 ต.ค 2562

วันนี้ (17 ตุลาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานงานแถลงข่าวของสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จันทร์ และเอเชียอาคเนย์ จัดโดย สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จีน และเอเชียอาคเนย์ โดยมี นายพิษณุ เหรียญมหาสาร นายกสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จีน และเอเชียอาคเนย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ   สำหรับ สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจไทย-จีน และเอเชียอาคเนย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างไทย-จีน และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมและให้การช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการไทย ที่มีความประสงค์จะทำการค้าระหว่างประเทศ เพื่อการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดในประเทศจีนและกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ขาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ CLMV โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

อ่านต่อ...


รปอ.หสผ.ตรวจเยี่ยมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

17 ต.ค 2562

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการตรวจเยี่ยมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อรับทราบกรอบแนวทางการดำเนินงานของ สมอ. โดยมีนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม 230 ชั้น 2 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ทั้งนี้ สมอ. มีภารกิจที่สำคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายประการ เช่น การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การอนุญาตให้ทำ/นำเข้า  ควบคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการร่วมกิจกรรมด้านการมาตรฐานกับองค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น  

อ่านต่อ...


Page 1 of 291