วันจันทร์, 30 เมษายน 2561 10:51

การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน ประเภท "ชุดลำลอง" ภายใต้แนวความคิด "อัตลักษณ์วิถีเมืองน่าน งามอลังการสู่สากล"

สำหรับผู้ที่สนใจ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่าน ประเภท "ชุดลำลอง"

ภายใต้แนวความคิด "อัตลักษณ์วิถีเมืองน่าน งามอลังการสู่สากล" สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ตามเอกสารที่แนบมานี้