ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รองนายกฯ สมคิด ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม

22 เม.ย 2562

วันนี้ (22 เม.ย. 62) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 กระทรวงอุตสาหกรรม    โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเสนอแนวทางการจัดทำแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มทักษะและยกระดับแรงงานฝีมือที่จะเชื่อมโยงกับภาคเอกชน รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าการส่งเสริมพัฒนา SMEs ในด้านต่างๆ ทั้งโครงการ InnoSpace และการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 (Factory 4.0) รวมถึงมาตรการในการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในภาพรวมทั้งระบบ

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ลงพื้นที่ จ.น่าน พบวิสาหกิจชุมชน มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ พัฒนาขีดความสามารถสู่สากล

22 เม.ย 2562

น่าน : วันนี้ (20 เมษายน 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.น่าน เพื่อตรวจเยี่ยมชมและพบปะผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน น่านมอลต์ และขวัญธารา โดยมี นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มีนายวิบูรณ์ เพชรรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ   วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรที่ปลูกข้าวสาลีดอยแห่งเดียวในประเทศไทย มีการแปรรูปเป็นมอลต์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมกับกระบวนการสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มอลต์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ทางน่านมอลต์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพื่อเชื่อมโยงตลาดของกระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ แบ่งปันวัตถุดิบ การพัฒนา การผลิต และการตลาดซึ่งกันและกัน โดยมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้เข้ามาให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการแปรรูปการเกษตรและอาหาร เช่น ระบบ Freeze Dry (การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง) เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ข้าวซอยตัดแป้งมอลต์, ข้าวมอลต์งอก, ข้าวสาลีแผ่น นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าพรีเมียม เพื่อเจาะกลุ่มตลาดบน และได้รับการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 1.2 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารการผลิตให้ได้มาตรฐาน และซื้อเครื่องจักร เพื่อนำมาพัฒนาและวิจัย คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสมอลต์ ทำให้ น่านมอลต์มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมถึง 100% เลยทีเดียว     จากนั้น นายสมชายและคณะ ได้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนขวัญธารา ผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพร มีนางธารารัตน์ ศรีจันทร์ดี ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา เป็นผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพร โดยนำผลมะไฟจีนซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน มาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์ “ขวัญธารา” ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยทางกระทรวงฯเป็นผู้พัฒนาและจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากให้กับขวัญธารา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อาทิ เซรั่ม โฟมล้างหน้า ครีมบำรุงมือจากมะไฟจีน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 50% นอกจากนี้ยังได้รับความรู้การสร้างอาคารการผลิตให้ได้มาตรฐาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานการผลิตและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น ปัจจุบันขวัญธารามีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Thailand Mall คิดเป็นมูลค่า 80% ของรายได้ อีก 20% มาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดน่าน และในอนาคตจะเข้าร่วมโครงการกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ลงพื้นที่ จ.น่าน เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์น่านนคร หวังหนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนรุ่นใหม่

21 เม.ย 2562

น่าน : วันที่ 20 เมษายน 2562 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.น่าน เพื่อเยี่ยมชม เฮือนรถถีบและพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยมี นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเยี่ยมชม มีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ   เฮือนรถถีบ เป็นพิพิธภัณฑ์สะสมจักรยานที่มีอายุกว่า 60 ปี มีจักรยานจำนวนหลายร้อยคัน ทั้งแบบรุ่นเก่าและอุปกรณ์จักรยานที่หาดูยากหลายชิ้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของ นายสุพจน์ เต็งไตรรัตน์ ผู้ก่อตั้ง “เฮือนรถถีบ” ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และแหล่งเรียนรู้เรื่องจักรยานให้แก่คนรุ่นหลัง โดยเริ่มสะสมจากจักรยานเพียงไม่กี่คันที่ประกอบชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่ แล้วทยอยสะสมจักรยานมาเรื่อย ๆ จนครบทุกรุ่น มีจักรยานโบราณคลาสสิคหาชมยากหลายรูปแบบ อาทิ จักรยานล้อโต อายุกว่า 130 ปี ที่มีล้อหน้าใหญ่ล้อหลังเล็ก จักรยานไทรดอน ที่มีวิวัฒนาการจากจักรยานล้อโต มาเป็นการใช้เฟืองและโซ่เป็นครั้งแรก เพื่อช่วยให้ใช้แรงถีบน้อย และจักรยานบีเอสเอ จักรยานพับได้รุ่นแรกของโลก ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสงคราม ตัวรถพับและหิ้วสะพายหลังได้ ซึ่งทหารจะกระโดดร่มลงมาพร้อมจักรยานนี้แล้วกางออกปั่นต่อไปได้    จากนั้น นายสมชายและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา มีนายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสาให้การต้อนรับและพาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์   พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา เป็นอาคารที่สร้างขึ้นสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยชั้นบนได้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงศิลปะล้านนา อาทิ ประวัติเจ้าหลวงเมืองสา เครื่องใช้โบราณในท้องถิ่น ข้อมูลชนเผ่าต่าง ๆ และอนุสรณ์สถานที่ประทับรับรองการเสร็จมาเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในเดือนธันวาคมของทุกปี     ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมคาดหวังให้ทั้งเฮือนรถถีบ และพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ร.9 กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไป

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ลงพื้นที่ จ.น่าน ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บ้านนำ้เกี๋ยน มุ่งเสริมแนวคิด สร้างรายได้สู่ชุมชน

19 เม.ย 2562

น่าน : วันนี้ (19 เมษายน 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.น่าน เพื่อตรวจเยี่ยมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) บ้านน้ำเกี๋ยน โดยมี นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มีนายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ที่ปรึกษาบริษัท ส เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน)ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน   หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) บ้านน้ำเกี๋ยน เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นจากการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 มาเป็นแนวทางในการทำงาน โดยเริ่มจากการผลิตของใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย ลดการใช้เคมีภัณฑ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน จากนั้นจึงมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มต่าง ๆ อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างหูล้านนาแฮนแมด กลุ่มผลิตผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ กลุ่มผลิตสมุนไพรและชา จนได้เป็นชุมชนดีเด่นจากการเชื่อมโยงภูมิปัญญาเรื่องสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ ซึ่งในปี 2559 ชุมชนมีรายได้ทางเศรษฐกิจมูลค่า 3 ล้านบาท หลังจากนั้นในปี 2560 ทางชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน ได้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village:CIV) กับกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีจุด check in สำหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่า 3,202 คน ผนวกกับการให้ความรู้ ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับสู่สากล ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรชีวาร์ ของชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับมาตรฐาน ASEAN GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างหูล้านนาแฮนแมด กลุ่มผลิตผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นอัตลักษณ์ของตนเองต่อไป เช่น ลายผ้าน้ำเกี๋ยน เป็นต้น     นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขอความร่วมมือจากองค์กรขนาดใหญ่ ให้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าของกิจการในชุมชน อาทิเช่น ด้านการเงิน การตลาด การขาย กฎหมาย ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงด้านต่าง ๆ ให้กับธุรกิจ ทำให้ในปี 2560 ชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน มีรายได้ทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 100% และปี 2561 มีรายได้ทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 นี้ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งเป้าหมายรายได้ทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน เป็นมูลค่า 20 ล้านบาท

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ลงพื้นที่ จ.น่าน พบปะผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ สร้างแบรน์ เพิ่มรายได้

19 เม.ย 2562

น่าน : วันนี้ (19 เมษายน 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ จ.น่าน เพื่อตรวจเยี่ยมชมและพบประผู้ประกอบการ ธ.รุ่งเรือง ผู้ผลิตน้ำมันเหลือง และบริษัท บ้านถั่วลิสง จำกัด ผู้ผลิตถั่วลิสงแปรรูป โดยมี นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ธ.รุ่งเรือง เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ผลิตน้ำมันเหลือง ยาดม ยาหม่อง มีนายวีรวิทย์ และ นางสาวกมลทิพย์ ธารสว่างดำรงค์ เจ้าของกิจการ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของ ธ. รุ่งเรือง เช่น สมุนไพรหอม น้ำมันเหลือง น้ำมันนวด และขี้ผึ้ง เป็นการนำความรู้ตามตำรายาจีนโบราณของบรรพบุรุษ มาผสานกับภูมิปัญญาสมุนไพรไทย จนพัฒนากลายเป็นตำรับยาเฉพาะ ภายใต้แบรนด์ “อรุณทิพย์” ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เพื่อลดการสูญเสีย 7 ประการ และการจัดทำมาตรฐานเครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เพื่อออกแบบและพัฒนาหีบห่อผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า หลังจากได้รับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำใหเแบรนด์อรุณทิพย์ มีรายได้จากเดิม 8 หมื่นบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 แสนบา   จากนั้นนายสมชายและคณะ ได้เยี่ยมชม บริษัท บ้านถั่วลิสง จำกัด ผู้ผลิตถั่วลิสงแปรรูป มีนายวุฒิชัย แห่วตระกูลปัญญา หุ้นส่วน หจก. ซินกวงน่าน และนางสาวอารีย์ เพชรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านถั่วลิสง จำกัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต แรกเริ่ม บริษัท บ้านถั่วลิสง จำกัด ดำเนินกิจการผลิตถั่วต้ม เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับประเทศมาเลเซีย จากนั้นได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) กับทางกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้พัฒนาอาคารผลิตให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นถั่วลิสงแปรรูป ภายใต้แบรนด์ “นันทบุรี” จำหน่าย ถั่วอบกรอบ ถั่วสมุนไพร ถั่วคั่วทราย ทาร์ตสัปปะรดและทาร์ตมะไฟจีน จำหน่ายในภาคเหนือและจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการฯ กับกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


การประชุม PMQA 4.0 หรือการยกระดับหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ สปอ.

19 เม.ย 2562

วันนี้ (19 เมษายน 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม  PMQA 4.0 หรือการยกระดับหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าสู่การพัฒนาระบบราชการ 4.0 เป็นระบบข้าราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  มีขีดความสามารถสูงและทันสมัย สร้างความไว้วางใจจากผู้ประกอบการและประชาชน โดยมี นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการกองต่างๆ ของ สปอ. เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ กำชับโรงงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันเกิดอัคคีภัย

17 เม.ย 2562

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง กำชับอุตสาหกรรมจังหวัด ๗๖ แห่ง แจ้งให้โรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสียตรวจตราและดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ (Anaerobic Processes) และโรงงานที่มีการกักเก็บกากตะกอนชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียทั้งแบบเติมอากาศ และไร้อากาศ (Aerobic & anaerobic process sludge) เป็นเวลานานมากกว่า ๑-๒ สัปดาห์ ซึ่งมีผลผลิตเป็นก๊าซที่ติดไฟได้และเป็นพิษ เช่น มีเทน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย ฯลฯ โดยโรงงานฯ ต้องดูแลระบบระบายก๊าซและจำกัดการเข้าถึงบริเวณที่เป็นอันตราย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตบุคคลและป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูกาลที่มีอากาศร้อนและการย่อยสลายของเสียเกิดก๊าซขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ผ่านมา (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๒) กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนังสือเตือนและออกตรวจโรงงานที่มีน้ำเสียที่มีน้ำทิ้งมากกว่า ๕๐ ลูกบาศ์กเมตรต่อวัน จำนวน ๓,๒๑๑ โรง และที่มีการระบายอากาศเสีย จำนวน ๗,๗๐๐ โรง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมกรุงเทพมหานคร ให้ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและบำบัดมลพิษทางอากาศ ให้พร้อมทำงานบัดมลพิษให้ได้ตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ เพื่อลดผลกระทบจากน้ำทิ้งโรงงานในช่วงฤดูแล้งและบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอย่างเข้มงวด ซึ่งมีโทษปรับหรือให้หยุดประกอบกิจการตามกฎหมายโรงงานทุกราย   ------------------------------------------

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สมชาย ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล

11 เม.ย 2562

วันนี้ (11 เมษายน 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 62 รูป บริเวณสนามหญ้าข้างตึกไทยคู่ฟ้า เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี จากนั้นได้ร่วมสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรนายกรัฐมนตรีและภริยา โดยมีนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้แทนกล่าวขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562  บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อ่านต่อ...


สมอ. ห่วงใยผู้บริโภคช่วงสงกรานต์ เตือนใช้สินค้าดู มอก. เพื่อความปลอดภัย

11 เม.ย 2562

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อปีที่ผ่านมาพบว่า ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ มากที่สุดถึง 79.85 % ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อก ถึงแม้จะมีความพยายามรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีผู้ขับขี่กว่า 50 % ยังไม่ปฏิบัติตาม การสวมหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดความรุนแรงในขณะเกิดอุบัติเหตุและลดความรุนแรงที่จะส่งผ่านไปทำลายสมองของผู้สวมใส่ได้ จึงขอแนะนำไปยังผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการเลือกซื้อหมวกกันน็อกมาใช้งานว่า มีข้อสังเกตง่ายๆ โดยการดูเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก.    เนื่องจากหมวกกันน็อกเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับ ผู้ผลิต และผู้นำเข้าจะต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานแบบบังคับ และมีหมายเลข มอก. 369-2557 ชื่อผู้ผลิตหรือชื่อผู้รับใบอนุญาต แบบ ขนาดที่ได้รับอนุญาต และคำเตือน แสดงอย่างชัดเจน ผิวภายนอกต้องเรียบไม่มีสันหรือคิ้ว สายรัดคางต้องกว้างไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ก่อนซื้อควรทดสอบโดยการสวมใส่แล้วคาดสายรัดคางให้แน่น ทดลองผลักหมวกไปด้านหลัง และด้านหน้า เพื่อดูความกระชับในการใช้งาน รวมถึงขนาดของหมวกที่ใช้ต้องเหมาะสมกับผู้สวมใส่    นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ปืนฉีดน้ำ บอลยาง และสระน้ำลมยาง ก็เป็นของเล่นที่เด็กๆ นิยมเล่นกัน สร้างความสนุกสนานและคลายร้อนได้ โดยเฉพาะปืนฉีดน้ำซึ่งเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่จะซื้อปืนฉีดน้ำให้แก่บุตร หลาน ควรเลือกที่มีเครื่องหมาย มอก. แบบบังคับ เพราะปืนฉีดน้ำที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. เลขที่ 685 – 2540 จะมีความปลอดภัยกับเด็ก เนื่องจากมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยทั้งลักษณะภายนอกและสารโลหะหนักที่เป็นส่วนประกอบ รวมถึงการควบคุมแรงดันของปืนฉีดน้ำก็ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาหรือร่างกายของเด็ก ในขณะที่ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีแรงอัดเยอะ ที่มีลักษณะเป็นท่อพีวีซีทรงกระบอก และใช้แรงอัดอากาศโดยตรงจะมีอันตรายมากเมื่อเด็กนำไปเล่น ปืนชนิดนี้ไม่ถือเป็นของเล่นตามมาตรฐานที่ สมอ. กำหนด ซึ่งตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง พ่อแม่หรือผู้ปกครองจึงควรดูแลไม่ให้บุตรหลานนำปืนฉีดน้ำลักษณะดังกล่าวมาเล่นโดยเด็ดขาด    ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงขอให้เลือกซื้อสินค้าด้วยความรอบคอบ ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อและอย่าได้หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อใช้แล้วอาจเกิดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยเป็นเทศกาลแห่งความสุขของประชาชนคนไทยทุกคน เลขาธิการ สมอ. กล่าวทิ้งท้าย  

อ่านต่อ...


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม

05 เม.ย 2562

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม   วันนี้ (5 เมษายน 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะทำงานปรับปรุงบทบาทการดำเนินงานของสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์  นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารอุตสาหกรรมมูลนิธิและมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผู้บริหารมูลนิธิเพื่อสถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทย ผู้บริหารมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้บริหารสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


Page 1 of 262