วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2560 11:33

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดนนทบุรี

สนง.อุตสหกรรมจังหวัดนนทบุรี  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐจังหวัดนนทบุรี