ที่อยู่:

156/7 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ประเทศไทย

โทรศัพท์:

077-272590 ฝ่ายโยบายและแผน ต่อ 101,102,103 ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ต่อ 108,109 ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม ต่อ 104,105 ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ต่อ 106,107
077-272270,077-272590 ต่อ 5

อีเมล:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดาวโหลดข้อมูลเป็น: vCard
แบบฟอร์มติดต่อเรา
กรุณากรอก ชื่อ ของคุณ
กรุณากรอก อีเมล ของคุณ
Write your message!