คุณกำลังมองหาอะไร?

ผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม
รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม รอบ 6 เดือน (12 กันยายน - 12 มี