คุณกำลังมองหาอะไร?

ผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

เปิดโลกทัศน์ให้ตัวคุณเองด้วยการอัพเดตข่าวสาร
ด้านอุตสาหกรรมกับเราได้ที่นี่

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระเทรวงอุตสาหกรรม นายจักรมณฑ์ ผาสุกว